Våra tjänster

Massage

Genuin Svensk Hästmassage är en speciellt framtagen massageform för att på ett effektivt sätt påverka hästens muskelmassa. Vi använder en unik massageform som inte bara påverkar den ytliga liggande muskelvävnaden, utan även masserar djupt och därmed också når den djupa muskulaturen. Denna massage ger ökad genomblödning, selektiv töjning och effektiv dränage av såväl ytlig som djup muskulatur och ortopediska mjukdelar

Akupunktur

Akupunktur är en 3000 år gammal kinesisk behandlingsform för både människor och djur. Behandlingsmetoden är att punkter på hästens kropp stimuleras och ger effekt i andra delar av kroppen och dess funktion. Akupunktur utsöndrar kroppens egna hormoner, serotonin, oxytocin och endorfin. Således kan akupunktur förebygga och behandla sjukdomar samt ge smärtlindring.

Hästakupunktur är bra som komplement till den veterinärmedicinska vården till olika slags hältor som exempelvis senskador, ledinflammationer (kotled, hovled, hasled) och strålbensproblematik. Du kan även använda akupunktur till muskelsmärta, ryggont, hosta och astma.

Kiropraktik

Kiropraktorn behandlar framförallt med sin händer rörelseinskränkningar i kroppens alla leder. Behandlingen är exakt och bygger på manuell justering inom det normala rörelseschemat. Man går mjukt och varsamt fram när kroppens naturliga balans återställs. Kiropraktorn arbetar även med mjukdelsbehandling som bl.a. inbegriper muskelarbete, kylbehandling och stretching. Som ägare får man ofta övningar att göra hemma, t.ex. visas hur man ska massera eller stretcha vissa muskelgrupper.
 

Biolight

Energi och syre för snabbare läkning 

För att läka en sårskada eller inflammation krävs energi och syre. Biolight är en patenterad teknologi som förser kroppens celler med energi, ökar cirkulationen och underlättar borttransporten av slaggprodukter. Förenklat så bestrålas den skadade vävnaden med ljus av en viss anpassad våglängd och pulsfrekvens. Cellerna i den skadade vävnaden får ny energi som ökar aktiviteten och påskyndar effektivt läkningen.

 Biolight är en svenskutvecklad metod som idag används av enskilda veterinärer, djurkliniker, djurägare, professionella tränare och utövare inom hästsport, tjänstehundförare med flera. Behandlingen är icke-farmakologisk och utförs utvärtes. Den är smärtfri, ger inga biverkningar och fungerar på både små och stora djur.

 6 – 10 minuters behandling

Biolight har flera program för olika behov av läkning. Våglängd, puls, energimängd och styrka är förinställd och anpassad för att ge en så effektiv behandling som möjligt. Välj mellan programmen Akut smärtlindring, Sårbehandling, Energi, Uppföljande behandling, Dränering, Pre- och postoperativ behandling (veterinär) m m.

 

Sadelutprovning

En sadel är en stor del av hästens utrustning och ihop med undersökningen och behandlingen erbjuder jag en koll av den befintliga sadeln.